Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011

me too.. I can ride my bike with no handlebars!

I can ride my bike with no handlebars,
No handlebars ,I can keep rhythm with no metronome,
No metronome ,Cuz I can lead a nation with a microphone,
With a microphone ,and i wish i could see ur face on the telephone,on the telephone,on the telephone..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου